Chế đô bảo dưỡng tại Chevrolet Nam Thái Xe ô tô được cấu tạo bởi một số lượng lớn các chi tiết, do đó chúng có thể bị mòn, yếu hay ăn mòn làm giảm tính năng, tùy theo điều kiện hay khoảng thời gian sử dụng. Từ các chi tiết cấu tạo nên xe, có thể dự đóan được rằng tính năng của chúng sẽ giảm đi, do đó cần phải được bảo dưỡng định kỳ xe Chevrolet, sau đó điều chỉnh hay thay thế để duy trì tính năng của chúng. Bằng cách tiến hành bảo dưỡng định kỳ, xe của bạn có thể đạt được những kết quả sau: Ngăn chặn được những vấn đề lớn có thể xảy ra sau này. Xe ô tô có thể duy trì được trạng thái hoạt động tốt và thỏa mãn được những tiêu chuẩn của pháp luật. Kéo dài tuổi thọ của xe. Khách hàng có thể tiết kiệm chi phí và lái xe an toàn hơn. nha-xuong-bao-tri Lịch Bảo Dưỡng Những hạng mục công việc của bảo dưỡng định kỳ và chu kỳ sửa chữa của xe được chỉ rõ trong bảng lịch bảo dưỡng định kỳ trong quyển “Hướng dẫn sử dụng”, “Bổ sung hướng dẫn sử dụng” hay “Sổ bảo hành”. Lịch bảo dưỡng được quy định bởi những yếu tố sau: kiểu xe, tuổi của xe, nước sử dụng, hay cách sử dụng xe. T, R, I, A, L là viết tắt của các thao tác bảo dưỡng. T = Siết chặt đến mômen tiêu chuẩn R = Thay thế hay thay đổi I = Kiểm tra và chỉnh sửa hay thay thế nếu cần A = Kiểm tra và/hay điều chỉnh nếu cần L = Bôi trơn Chu kỳ bảo dưỡng Chu kỳ bảo dưỡng được xác định tùy theo quãng đường xe đi được và khoảng thời gian sử dụng xe tính từ lần bảo dưỡng trước. Bảo dưỡng lần đầu tiên khi mua xe mới 1000 km đầu tiên Bảo dưỡng định kỳ 5000 km .